Câu hỏi:

24/05/2021 184

Dãy dung dịch nào sau đây đều làm quỳ tím chuyển qua màu xanh?

Trả lời:

Đáp án A

Đáp án A: 2 dung dịch đều làm quỳ tím chuyển qua màu xanh là NH3 và Na2CO3.    

Đáp án B sai vì NaHSO4 làm quỳ chuyển sang màu đỏ

Đáp án C sai vì H2SO4 làm quỳ chuyển sang màu đỏ

Đáp án D sai vì NaAlO2 và AlCl3 đều không làm quỳ tím chuyển xanh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 dung dịch: H2SO4 đặc, Ba(OH)2, HCl là

Xem đáp án » 24/05/2021 150

Câu 2:

Chỉ dùng 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

Xem đáp án » 24/05/2021 146

Câu 3:

Để nhận biết ion thường dùng thuốc thử là dd AgNO3 vì

Xem đáp án » 24/05/2021 143

Câu 4:

Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì

Xem đáp án » 24/05/2021 130

Câu 5:

Trong các chất sau đây, chất nào có thể dùng làm thuốc thử để nhận biết hợp chất halogenua trong dung dịch?

Xem đáp án » 24/05/2021 112

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »