Câu hỏi:

25/05/2021 1,403

Chọn câu đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tiên đề Ơ-clit: “Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song song với đường thẳng đó.”

Đáp án cần chọn là: B

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, ta vẽ hai đường thẳng qua M và song song với a thì:

Xem đáp án » 25/05/2021 4,674

Câu 2:

Trong các câu sau có bao nhiêu câu đúng?

Nếu một đường thẳng cắt nhau hai đường thẳng song song thì:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau

(III) Hai góc trong cùng phía bù nhau

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau

Xem đáp án » 25/05/2021 1,814

Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây

Chọn câu đúng nhất

Xem đáp án » 25/05/2021 1,812

Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

"Qua một điểm nằm ngoài đường thăng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó"

Xem đáp án » 25/05/2021 1,620

Câu 5:

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và một đường thẳng b đi qua B sao cho b // a. Có thể vẽ được tổng số bao nhiêu cặp đường thẳng a, b thỏa mãn điều kiện trên.

Xem đáp án » 25/05/2021 645

Câu 6:

Cho hình vẽ dưới đây

Chọn câu sai

Xem đáp án » 25/05/2021 288

Bình luận


Bình luận