Câu hỏi:

09/11/2019 2,421

Xà phòng hóa hoàn toàn 265,2 gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là

Trả lời:

Đáp án là D

Gọi : = x ( mol)     

=>  n KOH = 3x ( mol )

 Bảo toàn khối lượng  :  

    265,2 + 3x.56 = 288 + 92x

=>  x = 0,3 ( mol )

 n RCOOK = 3x = 0,9 (mol)

R+ 83 = 288/0,9 = 320

 R = 237   ( C17H33 - : triolein)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

Xem đáp án » 09/11/2019 9,295

Câu 2:

Chất X đơn chức có công thức phân tử . Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8 gam chất rắn khan. Công thức của X là

Xem đáp án » 09/11/2019 8,847

Câu 3:

đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Xem đáp án » 09/11/2019 4,421

Câu 4:

Etyl axetat không tác dụng với ?

Xem đáp án » 09/11/2019 4,119

Câu 5:

Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/11/2019 3,396

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »