Câu hỏi:

26/05/2021 155

Tìm so sánh sai giữa các dơn vị khối lượng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạt nhân nguyên tử nhôm có 13 proton và 14 notron. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là:

Xem đáp án » 26/05/2021 758

Câu 2:

Số proton trong hạt nhân R86222a là:

Xem đáp án » 26/05/2021 438

Câu 3:

Số nuclon trong hạt nhân N1123a là:

Xem đáp án » 26/05/2021 410

Câu 4:

Hạt nhân C2760o có cấu tạo gồm:

Xem đáp án » 26/05/2021 388

Câu 5:

Các nguyên tử nào sau đây là đồng vị:

Xem đáp án » 26/05/2021 330

Câu 6:

Hạt nhân nguyên tử chỉ có 82 proton và 125 notron. Hạt nhân nguyên tử

này có kí hiệu là:

Xem đáp án » 26/05/2021 262

Câu 7:

Nguyên tử C2965u có cấu tạo gồm:

Xem đáp án » 26/05/2021 214

Bình luận


Bình luận