Câu hỏi:

27/05/2021 177

Hãy xác định tỉ số thể tích của hai hạt nhân A1327l và  U92235.VAlVU=?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nito tự nhiên có khối lượng nguyên tử là 14,0067u gồm 2 đồng vị 14N và 15N có khối lượng nguyên tử lần lượt là 14,00307u và 15,00011u. Phần trăm của 15N trong nito tự nhiên:

Xem đáp án » 27/05/2021 2,965

Câu 2:

Biết khối lượng nghỉ của electron là  và tốc độ ánh sáng trong chân không là . Một electron chuyển động với vận tốc  có động năng gần bằng:

Xem đáp án » 27/05/2021 539

Câu 3:

Hạt electron có khối lượng 5,486.10-4u. Biết 1uc2=931,5MeV. Để electron có năng lượng toàn phần 0,591MeV thì electron phải chuyển động với tốc độ gần nhất giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 27/05/2021 409

Câu 4:

Biết số Avogadro là 6,02.1023mol-1 . Số notron trong 0,5molU92238  là:

Xem đáp án » 27/05/2021 399

Câu 5:

Nguyên tử S1336 . Tìm khối lượng nguyên tử của lưu huỳnh theo đơn vị u? Biết mp=1,007288;mn=1,00866u;me=5,486.10-4u 

Xem đáp án » 27/05/2021 393

Câu 6:

Một vật có khối lượng nghỉ 5kg chuyển động với tốc độ v = 0,6c (với c=3.108m/s là tốc độ ánh sáng trong chân không). Theo thuyết tương đối, động năng của vật bằng 

Xem đáp án » 27/05/2021 268

Câu 7:

Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì electron này chuyển động với tốc độ bằng:

Xem đáp án » 27/05/2021 255

Bình luận


Bình luận