Câu hỏi:

27/05/2021 361

Năng lượng liên kết là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclon hay nói cách khác là năng lượng tỏa ra khi tạo thành một hạt nhân

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về lực hạt nhân, câu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 27/05/2021 1,465

Câu 2:

Trong các hạt nhân: H24e;L37i;F2656e;U92235. Hạt nhân bền vững nhất là:

Xem đáp án » 27/05/2021 1,296

Câu 3:

Thông tin nào sau đây là sai khi nói về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?

Xem đáp án » 27/05/2021 885

Câu 4:

Hạt nhân càng bền vững khi có

Xem đáp án » 27/05/2021 850

Câu 5:

Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn:

Xem đáp án » 27/05/2021 647

Câu 6:

Lực liên kết giữa các nuclon trong hạt nhân có bản chất là:

Xem đáp án » 27/05/2021 474

Câu 7:

Để so sánh độ bền vững của hai hạt nhân ta dựa vào

Xem đáp án » 27/05/2021 451

Bình luận


Bình luận