Câu hỏi:

30/05/2021 222

Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã và tại thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân. Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số hạt nhân còn lại sau khoảng thời gian 3T là:

N=48N0.2-tT=48N0.2-3TT=6N0

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Coban C2760o là chất phóng xạ có chu kì bán rã  T = 5,33 năm. Lúc đầu có 1000g Co thì sau 10,66 năm số nguyên tử coban còn:

Xem đáp án » 30/05/2021 6,468

Câu 2:

Chất phóng xạ P84210o phát ra tia α và biến đổi thành P82206b . Biết khối lượng các hạt là mPb=205,9744u;mPo=209,9828umα=4,0026u . Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia γ thì động năng của hạt nhân con là

Xem đáp án » 30/05/2021 5,368

Câu 3:

Đồng vị N1124a  là chất phóng xạ β-tạo thành hạt nhân magiê( M1224g). Ban đầu có 12gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45h thì khối lượng Mg tạo thành là :

Xem đáp án » 30/05/2021 4,709

Câu 4:

Tính số hạt nhân  bị phân rã sau 1s trong 1g RadiR226a. Cho biết chu kì bán rã của R226a là 1580 năm. Số Avogadro là  NA=6,02.1023mol-1

Xem đáp án » 30/05/2021 2,100

Câu 5:

Hiện nay trong quặng thiên nhiên có chứa cả U92238và U92235 theo tỉ lệ nguyên tử  là 140 :1. Giả sử ở thời điểm tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ bán rã của U92238 là 4,5.109  năm, U92235 có chu kỳ bán rã7,13.108  năm.

Xem đáp án » 30/05/2021 865

Câu 6:

Đồng vị P210o phóng xạ α và biến thành một hạt nhân chì P206b. Ban đầu có 0,168gPo, sau một chu kì bán rã , thể tích của khí Heli sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn (1mol khí trong điều kiện tiêu chuẩn chiếm một thể tích 2,24l) là:

Xem đáp án » 30/05/2021 731

Câu 7:

Một chất phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu H0, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau . Chu kì bán rã của chúng lần lượt là T1=2h  và T2=3h. Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là:

Xem đáp án » 30/05/2021 696

Bình luận


Bình luận