Câu hỏi:

30/05/2021 297

Bom nhiệt hạch dùng làm phản ứng D+THe+n+18MeV. Nếu có 1kmol He tạo thành thì năng lượng tỏa ra là: (khối lượng nguyên tử đã biết)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng phân hạch của Urani 235: U92235+n01M4295o+L57139a+2n01. Biết khối lượng các hạt nhân: mU=234,99u;mMo=94,88u;mLa=138,87umn=1,0087u . Hỏi năng lượng tỏa ra khi 1 gam U phân hạch hết sẽ tương đương với năng lượng sinh ra khi đốt cháy bao nhiêu kg xăng? Biết rằng mỗi kg xăng cháy hết tỏa năng lượng 46.106J

Xem đáp án » 30/05/2021 1,242

Câu 2:

Cho rằng khi một hạt nhân urani U92235  phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200MeV. Lấy NA=6,023.1023mol-1, khối lượng monl của urani U92235 là 235g/mol . Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani U92235 là:

Xem đáp án » 30/05/2021 334

Câu 3:

Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng cần dùng trong một ngày:

Xem đáp án » 30/05/2021 310

Câu 4:

Một tàu phá băng công suất 16MW. Tàu dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235. Trung bình mỗi phân hạch tỏa ra 200 MeV. Nhiên liệu dùng trong lò là U làm giàu đến 12,5% (tính theo khối lượng). Hiệu suất của lò là 30%. Hỏi nếu tàu làm việc liên tục trong 3 tháng thì cần bao nhiêu kg nhiên liệu (coi mỗi ngày làm việc 24 giờ, 1 tháng tính 30 ngày) 

Xem đáp án » 30/05/2021 263

Câu 5:

Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là U235 . Mỗi phân hạch của hạt nhân  U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng U235  cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng

Xem đáp án » 30/05/2021 205

Câu 6:

Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau: n01+U92235I53139+Y3994+3n01 . Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng:mU=234,99332u;mn=1,0087umI=138,8970u;mY=93,89014u;1uc2=931,5MeV . Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và  sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân notron là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là

Xem đáp án » 30/05/2021 202

Bình luận


Bình luận