Câu hỏi:

30/05/2021 591

Cho phản ứng nhiệt hạch: D12+D12H24e, tỏa năng lượng 23,7MeV. Biết độ hụt khối của hạt nhân  D120,0025u, lấy u = 931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân H24e  bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

: H12+H12H23e+n01 . Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J). Cho biết khối lượng của các hạt nhân H12;H23e;n01 lần lượt là  2,0135u;3,0149u;1,0087u

Xem đáp án » 30/05/2021 3,419

Câu 2:

Cho phản ứng hạt nhân: D+DT+p+5,8.10-13J . Nước trong tự nhiên chứa 0,015% nước nặng D2O. Cho biết, khối lượng mol của D2O bằng 20g/mol , số Avogadro NA=6,02.1023 . Nếu dùng toàn bộ D có trong 1 kg nước để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là:

Xem đáp án » 30/05/2021 1,211

Câu 3:

Bom nhiệt hạch dùng làm phản ứng D+THe+n+18MeV . Nếu có 1kmol He tạo thành thì năng lượng tỏa ra là: (khối lượng nguyên tử đã biết)

Xem đáp án » 30/05/2021 868

Câu 4:

Mỗi phản ứng phân hạch của U235 toả ra trung bình 200 MeV. Năng lượng do 1g  U235toả ra, nếu phân hạch hết tất cả là:

Xem đáp án » 30/05/2021 470

Câu 5:

Do năng lượng của phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hiđrô thành hêli ( α ) trong lòng mặt trời nên mặt trời tỏa nhiệt, biết công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=3,9.1026W. Biết rằng lượng hêli tạo ra trong một ngày là 5,33.1016kg. Năng lượng tỏa ra khi một hạt hêli được tạo thành là:

Xem đáp án » 30/05/2021 383

Bình luận


Bình luận