Câu hỏi:

01/06/2021 778

Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Lực ma sát trượt (Fmst) xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau, có chiều ngược chiều với chiều chuyển động của vật và có độ lớn phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.

Như vậy, lực ma sát trượt không có đặc điểm phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật lăn trên mặt một vật khác:

Xem đáp án » 01/06/2021 2,605

Câu 2:

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

Xem đáp án » 01/06/2021 1,734

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án » 01/06/2021 1,049

Câu 4:

Chọn phương án đúng

Xem đáp án » 01/06/2021 915

Câu 5:

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì:

Xem đáp án » 01/06/2021 781

Câu 6:

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

Xem đáp án » 01/06/2021 643

Bình luận


Bình luận