Câu hỏi:

29/06/2021 303

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị bé bằng mấy phần đơn vị lớn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B. 1100

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1cm2 gấp 1mm2 bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 29/06/2021 369

Câu 2:

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé? 

Xem đáp án » 29/06/2021 354

Câu 3:

Mi-li-mét vuông là:

Xem đáp án » 29/06/2021 294

Câu 4:

Mi-li-mét vuông được viết tắt là:

Xem đáp án » 29/06/2021 292

Câu 5:

Các đơn vị đo diện tích được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Xem đáp án » 29/06/2021 278

Câu 6:

Bốn mươi lăm héc-tô-mét vuông viết là:

Xem đáp án » 29/06/2021 151

Bình luận


Bình luận