Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án

  • 2399 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mi-li-mét vuông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1mm


Câu 2:

Mi-li-mét vuông được viết tắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B. mm2


Câu 3:

Trong bảng đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé? 

Xem đáp án

Đáp án đúng: C. 100 lần


Câu 5:

Các đơn vị đo diện tích được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận