Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án

  • 342 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Mi-li-mét vuông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1mm


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Các đơn vị đo diện tích được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận