Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án

  • 1607 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

3m2 4dm2 = ? dm2

Số thích hợp để thay vào ô trống trên là:

Xem đáp án

Đổi 3m2 sang đơn vị dm2, giữ nguyên 4dm2

Ta có: 3m2 = 300dm2

Vậy 3m2 4dm2 = 3m2 + 4dm2 = 300dm2 + 4dm2 = 304dm2

Nên đáp án đúng là 304

Chọn D


Câu 4:

1m2 4dm2 = ? dm2

Số thích hợp để vào ô trống trên là:

Xem đáp án

Đổi 1m2 sang đơn vị dm2, giữ nguyên 4dm2

Ta có: 1m2 = 100dm2

Vậy 1m2 4dm2 = 1m2 + 4dm2 = 100dm2 + 4dm2 = 104dm2 

Nên đáp án đúng là 104

Chọn B


Câu 5:

455 cm2 =  dm2 + … cm2

Xem đáp án

Ta có:

455 cm2 = 400 cm2 + 55 cm2 = 4dm2 + 55cm2

Vậy hai số cần điền là 4; 55


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận