Tổng hợp đề thi vào lớp 6 cực hay, có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 20729 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính :

a. 12+13+14

b. (27,09 + 258,91)  25,4

Xem đáp án

a. 12+13+14=1224+824+624=12+8+624=2624=1312

b. (27,09 + 258,91) x 25,4  =  286 x 25,4

= 7264,4


Câu 2:

Tìm y : 52 x ( y : 78 )  = 3380

Xem đáp án

52 x ( y : 78 )  = 3380

( y : 78 )  = 3380 : 52

( y : 78 ) =   65

y =  65 x 78

y = 5070


Câu 3:

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?

Xem đáp án

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

112 : ( 8 x 2 ) = 7 ( sản phẩm )

Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là :

9 x 3 = 27 ( giờ )

Trong ba ngày người thợ đó  được tất cả số sản phẩm là :

7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

Đáp số : 189  sản phẩm


Câu 4:

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2  . Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B ) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác

Xem đáp án

Vẽ được hình  cho

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m^2  . Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 (ảnh 1)

Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là :

30 x 2 : 5 = 12 ( cm )

Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB . Nên đáy BC của tam giác là :

150 x 2 : 12 = 25 ( cm )

Đáp số : 30 ( cm )


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hồ Hoàng Linh

n

1 năm trước

no name

T

9 tháng trước

Thảo Nguyễn thị

Bình luận


Bình luận

bin
08:29 - 08/05/2021

wertyuiop'poiuytrewqwertyuio

bin
08:32 - 08/05/2021

đừng để tâm đến nó không ăn cức đấy

trang
15:33 - 08/06/2021

Caau1a,13/12