Câu hỏi:

06/07/2021 225

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp mấy lần bán kính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A. 2 lần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường kính của hình tròn kí hiệu là:

Xem đáp án » 06/07/2021 322

Câu 2:

Muốn tính chu vi hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án » 06/07/2021 296

Câu 3:

Bán kính của hình tròn kí hiệu là:

Xem đáp án » 06/07/2021 281

Câu 4:

Công thức nào sau đây không phải là công thức tính chu vi hình tròn?

Xem đáp án » 06/07/2021 216

Bình luận


Bình luận