Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hình tròn. Đường tròn - Chu vi hình tròn có đáp án

  • 2215 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bán kính của hình tròn kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. r


Câu 2:

Đường kính của hình tròn kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B. d


Câu 3:

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp mấy lần bán kính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. 2 lần


Câu 4:

Muốn tính chu vi hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Lấy đường kính nhân với số 3,14


Câu 5:

Công thức nào sau đây không phải là công thức tính chu vi hình tròn?

Xem đáp án

Đáp án: C = d : 2 x 3,14

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận