Câu hỏi:

07/07/2021 230

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho hình vẽ:

Diện tích hình bình hành là: ...............cm2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Diện tích hình bình hành là:

5 x 9 = 45 cm2

Vậy số cần điền là: 45.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Biết độ dài đáy là 1m, chiều cao là 8dm. Diện tích hình bình hành là: ............... dm2

Xem đáp án » 07/07/2021 695

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một cái ao hình bình hành có độ dài đáy là 640dm, chiều cao là 38m. Diện tích cái ao là: ............... m2

Xem đáp án » 07/07/2021 550

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho hình vẽ:

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

Xem đáp án » 07/07/2021 437

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Hình bình hành ABCD có AB = CD, AD = BC

Xem đáp án » 07/07/2021 338

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho hình vẽ:

Diện tích hình bình hành là ...cm2

Xem đáp án » 07/07/2021 271

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một mảnh đất trồng cà chua hình bình hành có độ dài đáy là 50dm, chiều cao là 35dm. Diện tích mảnh đất là: ............... dm2

Xem đáp án » 07/07/2021 259

Bình luận


Bình luận