Câu hỏi:

07/07/2021 488

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một cái ao hình bình hành có độ dài đáy là 640dm, chiều cao là 38m. Diện tích cái ao là: ............... m2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi: 640dm = 64m

Diện tích cái ao là:

64 x 38 = 2432  m2

Vậy số cần điền là: 2432.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Biết độ dài đáy là 1m, chiều cao là 8dm. Diện tích hình bình hành là: ............... dm2

Xem đáp án » 07/07/2021 574

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho hình vẽ:

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

Xem đáp án » 07/07/2021 388

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Hình bình hành ABCD có AB = CD, AD = BC

Xem đáp án » 07/07/2021 292

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho hình vẽ:

Diện tích hình bình hành là ...cm2

Xem đáp án » 07/07/2021 248

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một mảnh đất trồng cà chua hình bình hành có độ dài đáy là 50dm, chiều cao là 35dm. Diện tích mảnh đất là: ............... dm2

Xem đáp án » 07/07/2021 236

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Cho hình vẽ:

Diện tích hình bình hành là: ...............cm2

Xem đáp án » 07/07/2021 208

Bình luận


Bình luận