Câu hỏi:

13/07/2021 244

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(18 – 14) : 2 = ...............

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi chia 1 hiệu cho 1 số, nếu số bị trừ và số trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ lần lượt chia cho số chia rồi trừ các kết quả tìm được với nhau

Ta thấy biểu thức trên có dạng 1 hiệu chia cho 1 số

Mà 18 và 14 đều chia hết cho 2, nên ta có:

(18 – 14) : 2 = 18 : 2 – 14 : 2

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Số sản phẩm của các phân xưởng Một, Hai, Ba lần lượt là: 105, 110, 85. Số sản phẩm này được đóng vào các hộp, mỗi hộp có 5 sản phẩm. Vậy số sản phẩm của cả 3 phân xưởng đóng được ............... hộp.

Xem đáp án » 13/07/2021 894

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức (20 + 12) : 2 là 14.

Đúng hay sai?

Xem đáp án » 13/07/2021 334

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(60 – 18) : 3 = ...............

Xem đáp án » 13/07/2021 325

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Tổng của 40 và 8 chia 8 bằng ...............

Xem đáp án » 13/07/2021 289

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(49  21) : 7 = 49 : 7   ?   21 : 7

Dấu thích hợp thay cho ô trống trên là

Xem đáp án » 13/07/2021 249

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3.

Đúng hay sai?

Xem đáp án » 13/07/2021 236

Bình luận


Bình luận