Câu hỏi:

04/08/2021 58

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 2560m trong 5 phút. Vậy vận tốc của xe máy đó là … m/phút.

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vận tốc của xe máy đó là:

2560 : 5 = 512 (m/phút)

Đáp số: 512 m/phút

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 512

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB dài 220km. Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc, một xe đi từ A với vận tốc 58 km/giờ, một xe đi từ B với vận tốc 52 km/giờ. Vậy thời điểm hai xe xuất phát là lúc

 …giờ … phút nếu 2 xe gặp nhau lúc 8 giờ 45 phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 98

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án » 04/08/2021 76

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

An đi từ nhà đến trường với vận tốc 18 km/giờ. Vậy quãng đường từ nhà An  đến trường dài … km, biết An đi từ lúc 6 giờ 12 phút và đến trường lúc 6 giờ 42 phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 76

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một quãng đường dài 150km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ, cùng lúc đó 1 xe máy đi từ B đến A với vận tốc 35 km/giờ. Vậy hai xe gặp  nhau sau … giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 72

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi được quãng đường dài 250km trong 5 giờ. Vậy vận tốc của  ô tô đó là … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 70

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường AB dài 318,6km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A với vận tốc 56 km/giờ, một xe đi từ B với vận tốc 62 km/giờ. Biết hai xe xuất phát lúc 7 giờ 50 phút. Vậy thời điểm hai xe gặp nhau là … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 67

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »