Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Bài kiểm tra chương 4 có đáp án

  • 2279 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: Quãng đường	244,08km   Thờigian 3, 6 giờ (ảnh 1)

Xem đáp án

Vận tốc cần tìm là:

244,08 : 3,6 = 67,8 (km/giờ)

Đáp số: 67,8 km/giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 67,8


Câu 4:

Hai thành phố A và B cách nhau 168km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ. Vậy sau khi khởi hành 1 giờ 12 phút thì xe cách B … km.

Xem đáp án

Đổi: 1 giờ 12 phút 72 phút = 1,2 giờ

Quãng đường xe đi được sau 1,2 giờ là:

1,2 x 48 = 57,6 (km)

Lúc đấy người đi xe máy còn cách B:

168 - 57,6 = 110,4 (km)

Đáp số: 110,4 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 110,4


Câu 5:

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ lúc 7 giờ 20 phút. Vậy quãng đường AB dài … km , biết ca nô đến B lúc 9 giờ 2 phút.

Xem đáp án

Thời gian ca nô đi hết quãng đường AB là:

9 giờ 2 phút - 7 giờ 20 phút = 1 giờ 42 phút

Đổi: 1 giờ 42 phút = 102 phút = 1,7 giờ

Quãng đường AB dài:

42 x 1,7 = 71,4 (km)

Đáp số: 71,4km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 71,4


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận