Trắc nghiệm Bài tập Bài kiểm tra chương 4 có đáp án

  • 2179 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 52 km/giờ trong 1,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 1 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án

Quãng đường AB dài:

52 x 1,5 = 78 (m)

Để đi hết quãng đường đó trong 1 giờ thì ô tô phải đi với vận tốc là:

78 : 1 = 78 (km/giờ)

Đáp số: 78 km/giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG :78


Câu 2:

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/giờ. Sau 3 giờ, một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Vậy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì hai xe sẽ gặp nhau sau … giờ.

Xem đáp án

Hiệu vận tốc của hai xe là:

38 - 18 = 20 (km)

Quãng đường xe đạp đi trong 3 giờ là:

18 x 3 = 54 (km)

Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:

54 : 40 = 2,7 (giờ)

Đáp số: 2,7 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: 2,7


Câu 3:

Một ô tô đi quãng đường dài 85,5km hết 1,5 giờ. Vậy ô tô đi hết quãng đường dài 114km trong … giờ nếu giữ nguyên vận tốc.

Xem đáp án

Vận tốc của ô tô khi đi quãng đường 85,5km là:

85,5 : 1,5 = 57 (km/giờ)

Nếu giữ nguyên vận tốc là 57 km/giờ thì ô tô đi hết quãng đường 114km trong:

114 : 57 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 2


Câu 4:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Sau 1,5 giờ, một xe ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 68 km/giờ. Vậy sau … giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi.

Xem đáp án

Hiệu vận tốc của hai xe là:

68 - 38 = 30 (km/giờ)

Quãng đường xe máy đi được trong 1,5 giờ là:

38 x 1,5 = 57 (km)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là:

57 : 30 = 1,9 (giờ)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy tính từ lúc xe máy bắt đầu đi là:

1,9 + 1,5 = 3,4 (giờ)

Đáp số: 3,4 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 3,4


Câu 5:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án

Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút = 1,2 giờ

Quãng đường An đi bằng xe đạp là:

18 x 1,2 = 21,6 (m)

Quãng đường An đi bằng xe máy là:

32 x 2 = 64 (km)

Quãng đường AB dài:

21,6 + 64 = 85,6 (km)

Đáp số: 85,6 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 85,6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận