Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Bài kiểm tra chương 4 có đáp án

  • 1771 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai xã A và B cách nhau 24km. Một người đi bộ từ xã A về xã B khỏi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 5 km/giờ. Cùng lúc đó một người đi từ xã B về xã A bằng xe đạp với vận tốc 11 km/giờ. Vậy hai người gặp nhau lúc … giờ.

Xem đáp án

Tổng vận tốc của hai người là:

5 + 11 = 16 (km/giờ)

Thời gian từ lúc đi đến lúc hai người gặp nhau là:

24 : 16 = 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ = 90 phút = 1 giờ 30 phút

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

6 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 7 giờ 60 phút

Đổi: 60 phút = 1 giờ

Vậy: 6 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 8 giờ

Đáp số: 8 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: 8


Câu 2:

Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 9 giờ 30 phút. Nhưng khi đi được 6km thì quay lại A và dừng lại 10 phút. Sau đó ô tô lại tiếp tục đi và đến B lúc 9 giờ 52 phút. Vậy vận tốc của ô tô là … km/giờ.

Xem đáp án

Nếu không nghỉ 10 phút thì ô tô sẽ đến B lúc:

9 giờ 52 phút - 10 phút = 9 giờ 42 phút

Quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay lại A là:

6 x 2 = 12 (km)

Thời gian ô tô đi quãng đường thêm đó là:

9 giờ 42 phút - 9 giờ 30 phút = 12 phút

Đổi: 12 phút = 0,2 giờ

Vận tốc của ô tô là:

12 : 0,2 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 60


Câu 3:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 100 km/giờ và quay trở về A với vận tốc 75 km/giờ. Vậy vận tốc trung bình của xe đó trong cả 2 lượt đi và về là  km/giờ biết quãng đường AB dài 150km. Hãy điền đáp số là phân số tối giản.

Xem đáp án

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

150 : 100 = 1,5 (giờ)

Thời gian ô tô đi từ B đến A là:

150 : 75 = 2 (giờ)

Tổng thời gian ô tô đi và về là:

1,5 giờ + 2 giờ = 3,5 giờ

Tổng quãng đường ô tô đi và về là:

150 x 2 = 300 (km)

Vận tốc trung bình của xe đó trong 2 lượt đi và về là:

 300÷3,5=300035=8557 (km/giờ)

Đáp số:8557 km/giờ


Câu 5:

Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp từ nhà mình đến nhà Huệ để rủ bạn đi học nhưng Huệ cũng đã đi học từ lúc 6 giờ và đi bộ. Lan đuổi theo và đến 6 giờ 30 phút thì gặp Huệ, biết Lan đi với vận tốc 9,6 km/giờ, Huệ đi với vận tốc 5 km/giờ. Vậy quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ dài … km.

Xem đáp án

Thời gian từ lúc Lan và Huệ rời nhà đến lúc gặp nhau là:

6 giờ 30 phút - 6 giờ = 30 phút

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Lúc gặp nhau Lan đã đi được:

9,6 x 0,5 = 4,8 (km)

Lúc gặp nhau Huệ đã đi được:

5 x 0,5 = 2,5 (km)

Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ là:

4,8 - 2,5 = 2,3 (km)

Đáp số: 2,3 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG:2,3


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận