Câu hỏi:

04/08/2021 64

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 6 giờ, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ, đi được 15 phút ô tô nghỉ lại 15 phút rồi mới đi tiếp và gặp xe máy cách tỉnh B 25km. Vậy hai tỉnh A và B cách nhau … km

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi: 15 phút = 14 giờ

Trong 15 phút đầu ô tô đi được:

48 : 4 = 12 (km)

Ô tô khởi hành lần hai lúc:

7 giờ 30 phút + 15 phút + 15 phút = 8 giờ

Thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ là:

8 giờ - 6 giờ = 2 giờ

Trong 2 giờ xe máy đi được:

36 x 2 = 72 (km)

Lúc 8 giờ hai xe cách nhau:

72 - 12 = 60 (km)

Hiệu vận tốc hai xe là:

48 - 36 = 12 (km/giờ)

Thời gian từ 8 giờ đến lúc ô tô đuổi kịp xe máy là:

60 : 12 = 5 (giờ)

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

8 giờ + 5 giờ = 13 giờ

Thời gian từ 6 giờ đến 13 giờ là:

13 giờ - 6 giờ = 7 giờ

Trong 7 giờ xe máy đi được:

36 x 7 = 252 (km)

Quãng đường giữa hai tỉnh A và B là:

252 + 25 = 277 (km)

Đáp số: 277 km

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 277

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 100 km/giờ và quay trở về A với vận tốc 75 km/giờ. Vậy vận tốc trung bình của xe đó trong cả 2 lượt đi và về là  km/giờ biết quãng đường AB dài 150km. Hãy điền đáp số là phân số tối giản.

Xem đáp án » 04/08/2021 107

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 5 giờ, một xe khách khởi hành từ A đến B với vận tốc 70 km/giờ. Lúc 5 giờ 48 phút, một xe khách khởi hành từ B về A với vận tốc 45 km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km.

Xem đáp án » 04/08/2021 96

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hai người cách nhau 56km, cùng khởi hành bằng xe đạp vào lúc 7 giờ và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi với vận tốc 12 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 16 km/giờ. Vậy hai người gặp nhau lúc …. giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 91

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường từ A đến B dài 40km. Người thứ nhất khởi hành từ A lúc 8 giờ với vận tốc 20 km/giờ. Biết vận tốc người thứ hai là 25 km/giờ. Vậy người thứ hai phải khởi hành từ A lúc … giờ … phút để đến B sau người thứ nhất  14 giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 81

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một đội học sinh tổ chức đi cắm trại cách trường 20km. Các bạn đi xe đạp khởi hành lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 15 km/giờ. Một số bạn chở dụng cụ đi bằng xe máy với vận tốc 25 km/giờ. Vậy các bạn đi xe máy phải xuất phát lúc … giờ … phút để đến nơi cùng một lúc với các bạn đi xe đạp.

Xem đáp án » 04/08/2021 80

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Người thứ nhất đi từ A đến B thì hết 5 giờ, người thứ hai đi từ B đến A thì hết 6 giờ. Vậy nếu hai người cùng khởi hành 1 lúc đi ngược chiều nhau thì sau .........  giờ sẽ gặp nhau.

Xem đáp án » 04/08/2021 78

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »