Câu hỏi:

04/08/2021 57

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 6 giờ 30 phút, tại bến A, một chiếc thuyền xuất phát xuôi dòng nước, đi được 1 quãng sông thuyền quay đầu ngược dòng và về đến bến A lúc 9 giờ 30 phút. Biết vận tốc của thuyền khi nước lặng là 30 km/giờ và vận tốc dòng nước là 5 km/giờ. Vậy thuyền đi cách bến A… km thì quay lại.

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời gian thuyền đi và về là:

9 giờ 30 phút - 6 giờ 30 phút = 3 giờ

Đổi: 3 giờ = 180 phút

Vận tốc khi thuyền đi xuôi dòng là:

30 + 5 = 35 (km/giờ)

Vận tốc khi thuyền đi ngược dòng là:

30 - 5 = 25 (km/giờ)

Lúc xuôi dòng thuyền đi 1km mất:

60:35=127 (phút)

Lúc ngược dòng thuyền đi 1km mất:

60 : 25 = 2,4 (phút)

Thời gian đi và về là:

127+2,4=14435 (phút)

Chỗ thuyền quay lại cách A:

180:14435=43,75 (km)

Đáp số: 43,75km

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 100 km/giờ và quay trở về A với vận tốc 75 km/giờ. Vậy vận tốc trung bình của xe đó trong cả 2 lượt đi và về là  km/giờ biết quãng đường AB dài 150km. Hãy điền đáp số là phân số tối giản.

Xem đáp án » 04/08/2021 107

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Lúc 5 giờ, một xe khách khởi hành từ A đến B với vận tốc 70 km/giờ. Lúc 5 giờ 48 phút, một xe khách khởi hành từ B về A với vận tốc 45 km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km.

Xem đáp án » 04/08/2021 97

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hai người cách nhau 56km, cùng khởi hành bằng xe đạp vào lúc 7 giờ và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi với vận tốc 12 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 16 km/giờ. Vậy hai người gặp nhau lúc …. giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 91

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một đội học sinh tổ chức đi cắm trại cách trường 20km. Các bạn đi xe đạp khởi hành lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 15 km/giờ. Một số bạn chở dụng cụ đi bằng xe máy với vận tốc 25 km/giờ. Vậy các bạn đi xe máy phải xuất phát lúc … giờ … phút để đến nơi cùng một lúc với các bạn đi xe đạp.

Xem đáp án » 04/08/2021 81

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Quãng đường từ A đến B dài 40km. Người thứ nhất khởi hành từ A lúc 8 giờ với vận tốc 20 km/giờ. Biết vận tốc người thứ hai là 25 km/giờ. Vậy người thứ hai phải khởi hành từ A lúc … giờ … phút để đến B sau người thứ nhất  14 giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 81

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Người thứ nhất đi từ A đến B thì hết 5 giờ, người thứ hai đi từ B đến A thì hết 6 giờ. Vậy nếu hai người cùng khởi hành 1 lúc đi ngược chiều nhau thì sau .........  giờ sẽ gặp nhau.

Xem đáp án » 04/08/2021 78

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »