Câu hỏi:

14/11/2019 2,181

Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

Trả lời:

Chọn đáp án A

nH2 = nMg = 0,1 mol V = 2,24 lít chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 200 ml dung dịch H2SO4 0,01 M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH C (M) thu được dung dịch có pH = 12. Giá trị của c là

Xem đáp án » 14/11/2019 3,948

Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 3,79 gam hồn hợp X gồm Al và Zn (có tỉ lệ mol tưong ứng 2:5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3 thu được dung dịch Y và V ml (đktc) khí N2 duy nhất. Để phản ứng hết với các chất trong Y thu được dung dịch trong suốt cần 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M. Giá trị của V là

Xem đáp án » 14/11/2019 3,906

Câu 3:

Cho 26,5 gam M2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại M là

Xem đáp án » 14/11/2019 3,357

Câu 4:

Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các sản phẩm là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,659

Câu 5:

Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

Xem đáp án » 14/11/2019 2,126

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »