Câu hỏi:

15/08/2021 353

Sự kiện nào không đánh dấu sự biến đổi về chính trị của khu vực Đông Bắc Á?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK 12 trang 20

Cách giải B- là sự biến đổi về mặt kinh tế ở Đông Bắc Á

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải

Xem đáp án » 15/08/2021 5,834

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bắt tay khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH trong hoàn cảnh

Xem đáp án » 15/08/2021 4,126

Câu 3:

Mục tiêu cơ bản của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là gì?

Xem đáp án » 15/08/2021 3,965

Câu 4:

Sự kiện nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố?

Xem đáp án » 15/08/2021 2,931

Câu 5:

Ý  nào phản ánh đúng và đầy đủ vai trò của Đảng Lao động Việt Nam trong chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,645

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của Việt nam khi mở chiến dịch Biên giới Thu- Đông 1950

Xem đáp án » 15/08/2021 1,583

Câu 7:

Nêu phương hương cơ bản của cách mạng miền Nam được khẳng định trong Nghị quyết 15 của Đảng (1959)?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,573

Bình luận


Bình luận