Câu hỏi:

18/06/2019 82,079

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. So với góc tới, góc khúc xạ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. So với góc tới, góc khúc xạ nhỏ hơn hoặc lớn hơn tuỳ thuộc vào chiết suất của các môi trường

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo định luật khúc xạ thì

Xem đáp án » 18/06/2019 141,720

Câu 2:

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

Xem đáp án » 18/06/2019 130,245

Câu 3:

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Xem đáp án » 18/06/2019 120,106

Câu 4:

Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2019 87,035

Câu 5:

Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thuỷ tinh là

Xem đáp án » 18/06/2019 84,003

Câu 6:

Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ

Xem đáp án » 18/06/2019 80,953

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK