Câu Hỏi: 18/06/2019 13,743

Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Trả lời:

Đáp án: B

 

Khi tia sáng truyền từ nước ra không khí ta có 


30 bài giảng học trước 12 miễn phí cho teen 2k3

Hỏi bài tập, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Câu Hỏi Xem Nhiều Khác:

Xem đáp án » 18/06/2019 9,332

Câu 2:

Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt là n thì

Xem đáp án » 18/06/2019 7,898

Câu 3:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. So với góc tới, góc khúc xạ

Xem đáp án » 18/06/2019 7,669

Câu 4:

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Xem đáp án » 18/06/2019 7,231

Câu 5:

Một tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách thì góc khúc xạ là

Xem đáp án » 18/06/2019 7,135

Câu 6:

Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thuỷ tinh là

Xem đáp án » 18/06/2019 5,472

Câu 7:

Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi chiếu ánh sáng từ

Xem đáp án » 18/06/2019 5,334

Câu 8:

Chọn câu không đúng. Khi hiện tượng khúc xạ ánh sáng từ không khí vào nước thì.

Xem đáp án » 18/06/2019 5,205

Câu 9:

Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng

Xem đáp án » 18/06/2019 4,404

Câu 10:

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Xem đáp án » 18/06/2019 4,176

Bình luận

anh hoàng 20:34 - 24/05/2020

câu 10 bị lỗi rồi bạn êi

Ảnh đính kèm

anh hoàng 20:40 - 24/05/2020

câu 19 lỗi

Ảnh đính kèm

Nguyen Tan Dat 13:09 - 29/05/2020

Đề hỏi câu không đúng mà

anh hoàng 20:44 - 24/05/2020

và cả câu 20