Câu hỏi:

15/08/2021 8,241

Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 28.

Cách giải:

Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là hòa bình, trung lập.

Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (đến 1918) chứng tỏ

Xem đáp án » 15/08/2021 6,043

Câu 2:

“Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi” đã phản ánh sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 15/08/2021 2,897

Câu 3:

Một đặc điểm chung của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu - Mĩ là

Xem đáp án » 15/08/2021 2,554

Câu 4:

Biện pháp trước mắt để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

Xem đáp án » 15/08/2021 1,555

Câu 5:

Ba nước đầu tiên ở châu Á biết tận dụng cơ hội Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để giành chính quyền và tuyên bố độc lập là

Xem đáp án » 15/08/2021 1,254

Câu 6:

Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:

Xem đáp án » 15/08/2021 1,110

Bình luận


Bình luận