Câu hỏi:

16/08/2021 394

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Sgk 12 trang 4

Cách giải: Hội nghị Ianta của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh (1945) được tổ chức tại Ianta ( Liên Xô).

→ Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây đã đưa chế độ xã hội chủ nghĩa từ phạm vi châu Âu sang châu Á:

Xem đáp án » 16/08/2021 851

Câu 2:

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

Xem đáp án » 16/08/2021 622

Câu 3:

Sau khi Liên Xô tan rã (tháng 12/1991), Liên bang Nga

Xem đáp án » 16/08/2021 601

Câu 4:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 16/08/2021 439

Câu 5:

Sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã  ở châu Phi được đánh dấu bởi sự kiện

Xem đáp án » 16/08/2021 420

Câu 6:

Năm 1925, tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở Pháp?

Xem đáp án » 16/08/2021 333

Bình luận


Bình luận