Câu hỏi:

16/08/2021 440

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: nhận xét, phân tích

Cách giải: Sau những phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX cho thấy được sự nhận thức  hạn chế về kẻ thù chính với toàn dân tộc của các sĩ phu tức thời. Chưa nhận thức rõ ràng kẻ thù là đế quốc và phong kiến từ đó đưa ra đường lối chưa phù hợp dẫn đến sự tan rã nhanh chóng.

→ Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây đã đưa chế độ xã hội chủ nghĩa từ phạm vi châu Âu sang châu Á:

Xem đáp án » 16/08/2021 851

Câu 2:

Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

Xem đáp án » 16/08/2021 622

Câu 3:

Sau khi Liên Xô tan rã (tháng 12/1991), Liên bang Nga

Xem đáp án » 16/08/2021 601

Câu 4:

Sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã  ở châu Phi được đánh dấu bởi sự kiện

Xem đáp án » 16/08/2021 420

Câu 5:

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

Xem đáp án » 16/08/2021 394

Câu 6:

Năm 1925, tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản ở Pháp?

Xem đáp án » 16/08/2021 333

Bình luận


Bình luận