Câu hỏi:

16/08/2021 605

Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương sẽ giao cho quân đội nước nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải: sgk 12 trang 6

- Hội nghị potxdam  chỉ rõ việc  giải giáp quân nhật ở Đông Dương sẽ giao cho quân đội Anh và Trung Hoa dân quốc

CHỌN – C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao nói Định ước Henxinki là biểu hiện của xu thế hòa hoãn giữa các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

Xem đáp án » 16/08/2021 8,576

Câu 2:

Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh diễn ra dưới hình thức chủ yếu nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/08/2021 766

Câu 3:

Nguyên nhân khách quan dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) là gì?

Xem đáp án » 16/08/2021 488

Câu 4:

Ý nào sau đây đúng nhất khi giải thích nguyên nhân khiến khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” ở Việt Nam những năm 1920 – 1930?

Xem đáp án » 16/08/2021 455

Câu 5:

Phong trào Cần Vương 1885 -1896 bùng nổ mạnh mẽ với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ trên phạm vi rộng lớn đã chứng tỏ

Xem đáp án » 16/08/2021 439

Câu 6:

Nghị quyết của hội nghị nào dưới đây đã khắc phục triệt để những hạn chế trong Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Xem đáp án » 16/08/2021 409

Bình luận


Bình luận