Câu hỏi:

19/08/2021 403

Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 11, trang 140. 

Cách giải: 

Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường bạo lực vũ trang để giành độc lập. 

Chọn đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố cơ bản nào dưới đây giúp Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946 - 1950?

Xem đáp án » 19/08/2021 6,727

Câu 2:

Bài học kinh nghiệm nào của phong trào dân chủ 1936 – 1939 không được vận dụng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án » 19/08/2021 4,849

Câu 3:

Nét tương đồng về nghệ thuật quân sự của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là gì?

Xem đáp án » 19/08/2021 4,200

Câu 4:

Phong trào vô sản hóa (1928) có tác dụng trực tiếp đối với việc:

Xem đáp án » 19/08/2021 2,062

Câu 5:

Đâu không phải là nguyên nhân khiến khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản thất bại tại Việt Nam?

Xem đáp án » 19/08/2021 1,630

Câu 6:

Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1953-1954) nhằm

Xem đáp án » 19/08/2021 1,183

Câu 7:

Quốc gia nào dưới đây khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai?

Xem đáp án » 19/08/2021 809

Bình luận


Bình luận