Câu hỏi:

19/08/2021 403

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chọn đáp án D. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 31.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh không đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954?

Xem đáp án » 19/08/2021 5,555

Câu 2:

Từ sau cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế năm 1973, vị trí nền kinh tế Mĩ

Xem đáp án » 19/08/2021 5,158

Câu 3:

Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây trong những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, với hi vọng

Xem đáp án » 19/08/2021 1,191

Câu 4:

Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là

Xem đáp án » 19/08/2021 934

Câu 5:

Từ năm 1961 đến năm 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án » 19/08/2021 715

Câu 6:

Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi là “Năm châu Phi”?

Xem đáp án » 19/08/2021 655

Câu 7:

Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án » 19/08/2021 596

Bình luận


Bình luận