Câu hỏi:

21/11/2019 40,518

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Giải chi tiết:

Ứng động khác hướng động cơ bản ở tác nhân kích thích không định hướng.

A sai vì: ứng động có ứng động sinh trưởng cũng liên quan đến sự phân chia tế bào.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước

Xem đáp án » 21/11/2019 78,164

Câu 2:

Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO­cuối cùng sẽ có mặt ở

Xem đáp án » 21/11/2019 41,601

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 21/11/2019 34,619

Câu 4:

Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/11/2019 27,922

Câu 5:

Hô hấp ánh sáng xảy ra:

Xem đáp án » 21/11/2019 27,844

Câu 6:

Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đày:

Xem đáp án » 21/11/2019 24,113

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900