Câu hỏi:

21/11/2019 22,397

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu ?

(1) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

(2) Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

(3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

(4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

Phương án sai gồm

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Quá trình quang hợp ở thực vật C4 thích nghi sinh lí đối với cường độ ánh áng mạnh. Trong đó, pha tối là pha cố định CO2 để tạo ra C6H12O6. Pha tối ở thực vật C4 diễn ra 2 giai đoạn gồm chu trình C4 (là giai đoạn cố định tạm CO2) và chu trình chu trình C3 (là giai đoạn cố định CO2 để tạo ra C6H12O6):

- Giai đoạn đầu cố định CO2 (giai đoạn cố định tạm CO2) diễn ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.

- Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch.

→ (1), (2), (3) sai, (4) đúng.

Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao sau khi bón phân cây khó hấp thụ nước

Xem đáp án » 21/11/2019 78,164

Câu 2:

Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO­cuối cùng sẽ có mặt ở

Xem đáp án » 21/11/2019 41,601

Câu 3:

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Xem đáp án » 21/11/2019 40,518

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 21/11/2019 34,619

Câu 5:

Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/11/2019 27,923

Câu 6:

Hô hấp ánh sáng xảy ra:

Xem đáp án » 21/11/2019 27,844

Câu 7:

Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đày:

Xem đáp án » 21/11/2019 24,113

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900