Câu hỏi:

22/11/2019 2,016

Khuấy kĩ dung dịch chứa 13,6 gam AgNO3 với m gam bột Cu rồi thêm tiếp 100ml dung dịch H2SO4 loãng, dư vào. Đun nóng cho tới khi các phả nứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 9,28 gam kim loại và V lít khí NO (đktc), giá trị của m và V là:

Trả lời:

nAgNO3 = 0,08 mol mAg = 0,08 × 108 = 8,64 gam < 9,28 gam

Cu dư, NO3- hết nNO = nAgNO3 = 0,08 mol V = 1,792 lít.

Bảo toàn electron: 2nCu phản ứng = 3nNO + nAg nCu phản ứng = 0,16 mol.

mCu dư = 9,28 – 8,64 = 0,64 gam m = 0,16 × 64 + 0,64 = 10,88 gam.

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Fe trong dung dịch H2SO4 loãng, thoát ra 0,4 mol khí. Nếu cũng cho m gam hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, thu được 0,3 mol khí. Giá trị của m là

Xem đáp án » 21/11/2019 27,026

Câu 2:

Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2. Oxi của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. Kim loại X là

Xem đáp án » 21/11/2019 2,358

Câu 3:

Chọn phát biểu không đúng

Xem đáp án » 22/11/2019 2,286

Câu 4:

Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng một thời gian để phản ứng xảy ra, thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được a gam muối khan. Giá trị của a là

Xem đáp án » 21/11/2019 1,873

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án » 22/11/2019 1,849

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »