Câu hỏi:

22/11/2019 8,527

Khi cho kim loại Cu phản ứng với HNO3 tạo thành khí độc hại. Biện pháp nào xử lý tốt nhất để chống ô nhiễm môi trường?

Trả lời:

Cu + HNO3 thường tạo ra NO hoặc NO2.

+ Tuy nhiên NO sẽ tác dụng O2 → NO2.

+ Để khử độc NO2 ta dùng bông tẩm NaOH, KOH, Ca(OH)2

+ Tuy nhiên về hiệu năng cũng như giá thành rẻ nên người ta thường dùng Ca(OH)2.

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là

Xem đáp án » 22/11/2019 4,094

Câu 2:

Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2 to X + NO2 + O2. Chất X là

Xem đáp án » 22/11/2019 3,315

Câu 3:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án » 22/11/2019 2,452

Câu 4:

Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là

Xem đáp án » 22/11/2019 1,614

Câu 5:

Khi cho Zn dư vào cốc đựng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Khi phản ứng kết thúc cho thêm dung dịch NaOH dư vào cốc lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. Hỗn hợp khí B gồm:

Xem đáp án » 22/11/2019 1,441

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »