Câu hỏi:

24/11/2019 3,445

Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 6,67 gam. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án B

► Xét phản ứng Y + NaOH: do thu được ↓ LỚN NHẤT chỉ xảy ra pứ trao đổi 

chỉ là sự thay thế NO bằng OH: 1NO 1OH nOH/↓ = ∑nNO = 0,03 × 2 + 0,05 × 2 = 0,16 mol 

m gốc KL/Y = 6,67 – 0,16 × 17 = 3,95(g) 

 Do NO được bảo toàn, ta chỉ quan tâm KL

|| Bảo toàn khối lượng gốc KL: m = 5,25 + 3,95 – 0,03 × 65 – 0,05 × 64 = 4,05(g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/11/2019 7,162

Câu 2:

Lượng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,01 mol Ba(OH)2 là:

Xem đáp án » 24/11/2019 3,504

Câu 3:

Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít CO(đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án » 24/11/2019 1,643

Câu 4:

Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 và b mol Na2SO4. Khối lượng kết tủa (m gam) thu được phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) được biểu diễn theo đồ thị sau:

 

Giá trị tỉ lệ a:b tương ứng là

Xem đáp án » 24/11/2019 1,160

Câu 5:

Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chỉ chứa 21,35 gam muối. V có giá trị là

Xem đáp án » 24/11/2019 756

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »