Câu hỏi:

25/11/2019 10,863

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trả lời:

A. đúng Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B.  đúng 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

C. sai Fe2+ thể hiện cả tính oxi hóa ví dụ:  2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 +3Fe

D. đúng

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 3,36 gam sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư khí clo. Khối lượng muối sinh ra là

Xem đáp án » 25/11/2019 6,832

Câu 2:

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

Xem đáp án » 25/11/2019 5,296

Câu 3:

Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 ( tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ) thu được dung dịch (A).Cho m gam Mg vào dung dịch (A), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào (B) được kết tủa (D). Nung (D) trong không khí đến khối lượng không đổi được 45,0 gam chất rắn (E). giá trị gần nhất của m là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,485

Câu 4:

Số oxi hóa của crom trong hợp chất CrO3

Xem đáp án » 25/11/2019 3,327

Câu 5:

Thành phần chính của quặng hematit đỏ là

Xem đáp án » 25/11/2019 2,460

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »