Câu hỏi:

02/12/2021 11,431

So với động tác nghiêm, động tác nghỉ (cơ bản) có điểm gì khác biệt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay nửa bên trái?

Xem đáp án » 02/12/2021 19,351

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghỉ (cơ bản)?

Xem đáp án » 02/12/2021 18,030

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác quay bên phải?

Xem đáp án » 02/12/2021 13,868

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng tư thế khi thực hiện động tác nghiêm?

Xem đáp án » 02/12/2021 12,121

Câu 5:

Trong đội hình đang đi đều, chiến sĩ phải đổi chân ngay khi

Xem đáp án » 02/12/2021 9,760

Câu 6:

Khi thực hiện động tác nghiêm, chiến sĩ cần chú ý điều gì?

Xem đáp án » 02/12/2021 9,725

Bình luận


Bình luận