Câu hỏi:

02/12/2021 6,557

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ từng đơn vị từ cấp

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Bài 4: Đội ngũ đơn vị !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc

Xem đáp án » 02/12/2021 8,721

Câu 2:

Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đã đứng thắng hàng, tiểu đội trưởng hô động lệnh gì?

Xem đáp án » 02/12/2021 7,027

Câu 3:

Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

Xem đáp án » 02/12/2021 7,013

Câu 4:

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 Bài 4 có đáp án, chọn lọc

Xem đáp án » 02/12/2021 6,399

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không mô tả đúng đội hình tiểu đội 2 hàng ngang?

Xem đáp án » 02/12/2021 6,001

Câu 6:

Trong đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

Xem đáp án » 02/12/2021 5,961

Bình luận


Bình luận