Trắc nghiệm Bài 4: Đội ngũ đơn vị

  • 701 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Người kí quyết định ban hành Điều lệnh Đội ngũ là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ từng đơn vị từ cấp

Xem đáp án

Đáp án : C


Câu 4:

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 Bài 4 có đáp án, chọn lọc

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 Bài 4 có đáp án, chọn lọc

Xem đáp án

Đáp án : B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận