Trắc nghiệm Bài 5: Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai

  • 1159 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của tên lửa hành trình?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Bom phát quang là tên gọi khác để chỉ loại bom nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Loại bom nào dưới đây chuyên dùng để đánh phá các thiết bị điện tử?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Bom hóa học là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Bom mềm là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
19:34 - 23/12/2021

tem

Nguyễn Thu
21:05 - 03/03/2022

Câu 2 : Đáp án là B

Nguyễn Thu
21:04 - 20/03/2022

Câu 1 đáp án D đúng

Nguyễn Thu
21:06 - 20/03/2022

Câu 8 đáp án C