Trắc nghiệm Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam có đáp án

  • 1066 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Năm 1054, sau khi lên ngôi, a Lý Thánh Tông quyết định đổi tên nước thành

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược dưới thời Lý?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận