Trắc nghiệm Bài 2: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam có đáp án

  • 1299 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Việc “Tổ chức quân đội công nông” được đề cập đến trong văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 10/1930) đã xác định chủ trương xây dựng

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lapaj theo chỉ thị của

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có sự tham gia của

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận