Câu hỏi:

02/12/2021 6,457

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 Bài 4 có đáp án, chọn lọc

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Bài 4: Đội ngũ đơn vị !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc

Xem đáp án » 02/12/2021 8,868

Câu 2:

Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đã đứng thắng hàng, tiểu đội trưởng hô động lệnh gì?

Xem đáp án » 02/12/2021 7,129

Câu 3:

Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

Xem đáp án » 02/12/2021 7,082

Câu 4:

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ từng đơn vị từ cấp

Xem đáp án » 02/12/2021 6,677

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không mô tả đúng đội hình tiểu đội 2 hàng ngang?

Xem đáp án » 02/12/2021 6,072

Câu 6:

Trong đội hình trung đội 1 hàng ngang, trung đội trưởng đứng ở vị trí nào?

Xem đáp án » 02/12/2021 6,056

Bình luận


Bình luận