Câu hỏi:

02/12/2021 14,819

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của chất ma túy đến sức khỏe con người?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo sự phân loại dựa trên nguồn gốc sản xuất, chất nào dưới đây là ma túy tổng hợp?

Xem đáp án » 02/12/2021 22,849

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về đặc điểm của nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp?

Xem đáp án » 02/12/2021 18,958

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng nghiện chất ma túy ở một bộ phận học sinh hiện nay?

Xem đáp án » 02/12/2021 12,154

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng nghiện chất ma túy ở một bộ phận học sinh hiện nay?

Xem đáp án » 02/12/2021 10,956

Câu 5:

Về mặt tinh thần, người nghiện ma túy không bị mắc hội chứng nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/12/2021 10,700

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây mô tả đúng đặc điểm của thuốc phiện sống (còn gọi là thuốc phiện tươi)?

Xem đáp án » 02/12/2021 9,964

Bình luận


Bình luận