Trắc nghiệm Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

  • 971 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo Từ điển Tiếng Việt: Ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Theo Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ma túy không bao gồm chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Theo sự phân loại dựa trên nguồn gốc sản xuất, chất nào dưới đây là ma túy tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Theo sự phân loại dựa trên nguồn gốc sản xuất, chất nào dưới đây là ma túy bán tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
19:01 - 10/12/2021

Tem